Noterler ya da konsolosluklar tarafından düzenlenecek vekaletnameler için gerekli bilgiler   

  • * Genel Vekaletname Örneğini İndirin
  • * Boşanma vekaletnamelerinin resimli ve “boşanmaya özel” olduğu notere ya da konsolosluk görevlisine    açıkça belirtilmelidir.  
  • * Yabancı Boşanma Kararının Tenfizi için Gereken Vekaletname Örneğini İndirin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne vekil aracılığı ile başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki “Yetki Belgesi”ni doldurarak imzalaması gerekmektektedir. Belgenin Noter tarafından imzalanması gerekmemektedir ancak Mahkeme kalemi, ilerde doğabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla, nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisinin yetki belgesine eklenmesini talep etmektedir.  

  • * AHİM’ne başvurular için kullanılacak yetki belgesini (vekaletname) İndirin

LÜTFEN, Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken, yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.


Paylaş